ZAKŁAD ANALIZ SYSTEMÓW SPOŁECZNO-EKOLOGICZNYCH

Godło Polski
ZAKŁAD ANALIZ SYSTEMÓW SPOŁECZNO-EKOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

O ZAKŁADZIE

Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych działa od 2018 roku w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym  Uniwersytetu Łódzkiego. Kluczowym obszarem badań pracowników Zakładu stanowią miejskie systemy społeczno-ekologiczne. W swoich badaniach skupiamy się na dostępności błękitnej i zielonej infrastruktury w miastach z perspektywy sprawiedliwości środowiskowej, na jej postrzeganiu przez mieszkańców miasta oraz zarządzaniu terenami zieleni. Chociaż naszym głównym studium przypadku jest Łódź, prowadzimy również badania dotyczące innych miasta w Polsce i za granica, ściśle współpracując z innymi naukowcami. Wyniki naszych badań staramy się wykorzystywać w praktyce, m.in. wspierając procesy planowania w mieście.

Obszary badań naukowych, realizowanych przez pracowników Zakładu:

  • miejskie tereny zieleni,

  • wycena środowiskowa,

  • usuługi ekosystemów w miastach,

  • percepcja terenów zieleni,

  • sprawiedliwość środowiskowa.

Funkcję Kierownika Zakładu pełni dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ.

foto